W dniu 28 sierpnia 2013 roku z Zarządem Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2013 roku.

 

Celem jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Na mocy umowy Stowarzyszenie OKOLICE zajmujące się promocją wsi Osola uzyskało pomoc finansową na łączną kwotę 4830,00 zł.