10-02-2020  

W dniu 10-02-2020 Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie "OKOLICE" w towarzystwie Pani Sołtys Bagna, podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym dotacjom z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w wysokości 25 000 zł w miejscowości Bagno, powstanie ogrodzenie boiska sportowego.

Partnerem przedsięwzięcia jest Sołectwo Bagno i Gmina Oborniki Śląskie