14-06-2019      


W ostatnich dniach roku szkolnego Społecznym Stowarzyszeniem Wiejskim „Okolice” przeprowadzono zajęcia w ramach projektu pt. "Tworzenie przestrzeni przyjaznych zapylaczom - edukacja o roli pszczół i dzikich zapylaczy". Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe z Grupy EUROCASH w ramach konkursu LOKALNI HEROSI. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony zapylaczy w przyrodzie. Warsztaty przeprowadzono dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Urazie, Pęgowie i Osolinie. Tematyka spotkań została tak dobrana, aby każdy uczeń chętnie uczestniczył w zajęciach.

W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z tematyką owadów zapylających min. jaka jest ich rola w przyrodzie, jakie są zagrożenia życia i jak je chronić. Przedstawiono dlaczego owady zapylające są pożyteczne, dlaczego kwiaty są kolorowe i pachnące, jak są zapylane rośliny, jak zakładać ogrody symbiotyczne i co to jest taśma pokarmowa, jakie są działania mające na celu ochronę zapylaczy, zagrożenia, skutki i korzyści wynikające z ich istnienia .

Uczestnicy dowiedzieli się, że nie tylko pszczoła miodna zapyla rośliny ale również pszczoły dzikie: murarka ogrodowa, pszczolinki, ale również trzmiele i motyle.

Podczas zajęć zostały przeprowadzone warsztaty polegające na uszeregowaniu roślin, które są zapylane przez owady i te które owady "omijają" oraz uporządkowanie owadów zapylających i niezapylających.

Ponadto każda grupa uczestnicząca w warsztatach miała okazję zbudować hotele dla pszczoły muraki z gotowych elementów przygotowanych przez Stowarzyszenie.

Wszystkim Uczniom dziękujemy za uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach jak również Strażakom i Sołectwu Uraz za udostępnienie sali w świetlicy wiejskie w Urazie.