Print

17-09-2018

17-09-2018 został rozpoczęty montaż urządzeni na placu zabaw w Bagnie. Projekt jest realizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie - „OKOLICE” w Osolinie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śląskie- doposażenie placów zabaw w miejscowości Osolin, Bagno, Morzęcin Wielki”, sfinansowano w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER”


Projekt jest realizowany w ramach naborów prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.