29-12-2018  

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 roku realizowało ze środków z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt pn.: „Aktywny Senior w Gminie Oborniki Śląskie”.

Przez osiem miesięcy mieszkańcy z terenu Gminy Oborniki Śląskie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, artystycznych, szkoleniach oraz wyjazdach kulturalnych do jednostek kultury. Dodatkowo odbywały się cotygodniowe wyjazdy na basen do Trzebnicy. Na zakończenie projektu 29 grudnia 2018 roku w świetlicy w Wilczynie zorganizowana został konferencja, w której uczestniczyli: Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman, Radna Powiatowa Jadwiga Głodowska reprezentując również Starostę Małgorzatę Matusiak, Przewodniczący Stowarzyszenia Okolice Lech Nowacki, uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz drobne upominki. Po części oficjalnej wystąpił kabaret BLADE POJĘCIE. Na zakończenie konferencji czekał poczęstunek oraz zabawa do późnych godzin nocnych.