24-03-2018    

W sobotę 24 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się jubileuszowa X Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Uroczystą wystawę otworzyli organizatorzy: Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak, Przewodniczący Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego „OKOLICE” Lech Nowacki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osolinie Maria Jaskólska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich Marta Michalkiewicz, przedstawicielka naszej gminy w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej Krystyna Maśkiewicz, Stanisław Kuśnierz kierownik Biura Terenowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu, a także Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich Katarzyna Jarczewska.

Podczas tegorocznej edycji imprezy wystawionych zostało piętnaście tradycyjnych stołów wielkanocnych oraz jedenaście palm przygotowanych przez przedstawicieli sołectw, stowarzyszeń z terenu Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Trzebnica, Żmigrodu i Wiszni Małej. W jubileuszowej imprezie wzięli udział następujący wystawcy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, Sołectwo Siemianice, Sołectwo Lubnów, Stowarzyszenie Nasze Zacisze Raków, Sołectwo Osola, KGW Łapczyce Gmina Żmigród, Sołectwo Brzezie Gmina Trzebnica, Sołectwo Domanowice Gmina Trzebnica, Sołectwo Uraz, Sołectwo Bagno, Sołectwo Pęgów, Stowarzyszenie Cztery Owoce Kowale, Sołectwo Strzeszów Gmina Wisznia Mała, Stowarzyszenie Koniczyna, Szkoła Podstawowa w Osolinie i Przyjaciele. Wśród zgłoszonych stołów została wylosowana nagroda specjalna, ufundowana przez Lidię Geringer de Oedenberg - wyjazd do Brukseli. Nagrodę tą zdobyło Sołectwo Osola. W trakcie Obornickiej Wystawy Stołów Wielkanocnych Komisja Konkursowa oceniła palmy wielkanocne zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Palmy wykonane zostały przez: Szkołę Podstawową nr 2 w Obornikach Śląskich, Sołectwo Siemianice, Sołectwo Lubnów, Stowarzyszenie Nasze Zacisze Raków, Sołectwo Osola, KGW Łapczyce Gmina Żmigród, Sołectwo Brzezie gmina Trzebnica, Sołectwo Domanowice gmina Trzebnica, Stowarzyszenie Cztery Owoce Kowale, Szkołę Podstawową w Osolinie i Przyjaciół, Stowarzyszenie Rozwoju Golędzinowa. Tą najpiękniejszą palmę wykonało Koło Gospodyń Wiejskich z Domanowic z Gminy Trzebnica, II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Osolinie i Przyjaciele, III miejsce Sołectwo Brzezie z Gminy Trzebnica, wyróżnienie zdobyło Sołectwo Osola. Dodatkową atrakcją były występy naszych zespołów ludowych: Janka Boduszka z Siemianic i Kapeli Śpiewaczej „Malwy” z Kuraszkowa. Ponadto z przepięknym koncertem wystąpił zespół „Gieni Dudki” z Nadolic Wielkich, którzy kilka razy bisowali. Występy zespołów, dekorację sali i nagłośnienie imprezy zapewnił Obornicki Ośrodek Kultury. Odwiedzający wystawę mogli zakupić ciasta i dekoracje świąteczne przygotowane przez uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osolinie i Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich, zapisać się jako dawcy szpiku przy stoisku DKMS oraz wesprzeć pogorzelców z Lubnowa. Na boisku szkolnym odbył się Jarmark Wielkanocny z różnego rodzaju rękodziełami min. wyrobami ceramicznymi, z drewna, robótkami szydełkowymi, szytymi maskotkami, torbami i poduszkami, bransoletkami, naszyjnikami, wiankami, stroikami, ozdobnymi jajeczkami, aniołkami i innymi wyrobami. Na gości czekała kronika, w której przedstawiane zostały najważniejsze informacje i zdjęcia z poprzednich edycji Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Wystawa została zorganizowana przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE ze środków otrzymanych z dotacji z Gminy Oborniki Śląskie, a także Szkołę Podstawową w Osolinie, Gospodarstwo Agroturystyczne "Malta w Osolinie, Szkołę Podstawową nr 3 w Obornikach Śląskich oraz Obornicki Ośrodek Kultury. Nagrody dla wszystkich wystawców stołów i palm ufundowała Gmina Oborniki Śląskie, Lokalna Grupa Działania i Dolnośląska Izba Rolnicza
Wszystkich mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie oraz Powiatu Trzebnickiego zapraszamy do Obornik Śląskich na XI Obornicka Wystawę Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych już za rok !!!