08-02-2018 

  W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, którego beneficjentem jest Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie -”Okolice” we współpracy z Gminą Oborniki Śląskie. W ramach projektu planujemy stworzyć miejsce integracji i rekreacji dla mieszkańców wsi Bagno, Osolin oraz Morzęcin Wielki. Dodatkowo w ramach projektu wydana zostanie mapka promująca walory przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe regionu. Całkowita wartość projektu to 59 914,04 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.