04-02-2018           

Do IV edycji Konkursu "Społecznik Roku 2017 Gminy Oborniki Śląskie" zgłoszonych zostało 16 osób, które angażują się w życie społeczne oraz przyczyniają się do rozwoju Naszej Gminy.

Z przyczyn formalnych cztery osoby nie zostały nominowane , gdyż nie spełniały wymogów określonych w regulaminie. 
Zgłoszone osoby do Konkursu organizowanego przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie – „Okolice” pod patronatem Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie : 
1. Krystyna Więckowska z Kuraszkowa, 
2. Jolanta Pendel z Urazu,
3. Gabriela Raducka z Urazu, 
4. Mateusz Jaskólski z Obornik Śląskich, 
5. Zbigniew Gałuszka z Obornik Śląskich, 
6. Monika Bień z Pęgowa,
7. Teresa Cieplińska z Siemianic,
8. Jacek Lewandowski z Osoli, 
9. Jerzy Grzesiak z Kuraszkowa,
10. Jolanta Borowska z Pęgowa,
11. Tomasz Żelazny z Rościsławic,
12. Irena Kowalska z Obornik Śląskich.
W dniu 4 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Wilczynie odbyła się Gala Finału Konkursu Społecznik Roku 2017 Gminy Oborniki Śląskie. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa razem z Przewodniczącym Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego -„OKOLICE” Lechem Nowackim wręczyli pamiątkowe dyplomy, oraz upominki wszystkim uczestnikom konkursu.
Statuetkę „NIKE” oraz tytuł „Społecznika Roku 2017” otrzymał Mateusz Jaskólski, drugie miejsce przypadło Irenie Kowalskiej, a trzecie miejsce zdobył Zbigniew Gałuszka. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Żelazny oraz Monika Bień. 
Wszystkim kandydatkom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Oborniki Śląskie.

Tegoroczną galę "Społecznika Roku" uświetnił występ artystyczny w wykonaniu : Doroty Ujda – Jankiewicz, Andrzeja Jankiewicza i Anny Jankiewicz zapewniony przez Obornicki Ośrodek Kultury. 

 

Jednocześnie zachęcamy do realizacji kolejnych projektów na terenie wsi i miasta oraz uczestnictwa w V edycji Konkursu Społecznik Roku 2018 Gminy Oborniki Śląskie.

 

W imieniu laureata statuetkę odbierali rodzice Maria i Krzysztof Jaskólscy.