01-10-2017      

Miło nam poinformować że powstaną nowe place zabaw w Gminie Oborniki Śląskie!

Z terenu Gminy Oborniki Śląskie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymał projekty złożony przez Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich pod nazwą:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie – doposażenie placów zabaw w miejscowości Osolin, Bagno i Morzęcin Wielki” - kwota dofinansowania 59 314,00 zł

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://krainawzgorz.pl/…/listy-rankingowe-naborow-12017-22…/