Od 2 do 13 lipca 2012r w Osoli realizowane były wakacyjne zajęcia dla dzieci w ramach projektu "OSOLA - odpoczywamy i mieszkamy w dobrym klimacie" wspartego grantem z konkursu POŻYTECZNE WAKACJE 2012 organizowanym przez Fundację Wspomagania  Wsi.

Celem POŻYTECZNYCH WAKACJI było umożliwienie dzieciom spędzenia czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny. Zajęcia realizowane były codziennie przez cztery godziny w okresie dwóch tygodni. Wzięło w nich udział ogółem 24-ro dzieci w wieku od 5 do 14 lat. W ramach prac mających na celu podniesienie estetyki wsi dzieci wykonały szereg prac porządkowych mających na celu poprawę wyglądu jednego z kluczowych miejsc spacerowych i rekreacyjnych Osoli - placu usytuowanego naprzeciwko świetlicy wiejskiej. Finalnym efektem prac prowadzonych w ramach projektu było wykonanie wstępnego odcinka "Bosej trasy - ścieżki zmysłów" na wytyczonym obszarze porządkowanego terenu.

W ramach dwutygodniowych zajęć przewidziano również zajęcia rekreacyjno "wypoczynkowe, które odbywały się naprzemiennie z pracą społeczną. W ramach tych zajęć zorganizowane zostały między innymi wycieczki do pobliskiego zespołu pałacowo "parkowego w BrzeŁşnie oraz Wrocławskiego ZOO, połączona z rejsem statkiem po Odrze. Poza tym nie zabrakło licznych zajęć plastycznych, zabaw i gier w świetlicy wiejskiej. Przez cały czas trwania projektu dzieci codziennie otrzymywały słodką bułkę oraz sok w ramach poczęstunku. 

Po dwóch tygodniach wspólnej pracy i zabawy wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wzięli udział w ognisku.  Wszystkie zajęcia odbywały się pod czujnym okiem  opiekunów: Pani Marzeny Matusiak -  Kucharskiej (autor projektu), Pani Janiny Janeczko, Pani Jadwigi Sawickiej oraz Pani Moniki Masiewicz. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego pożytecznego wakacyjnego wypoczynku dla dzieci należą się serdeczne podziękowania.

 

Opr. Marzena Matusiak - Kucharska