Print

14-06-2017           

Informujemy, że z terenu Gminy Oborniki Śląskie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymały następujące projektu złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie – budowa placu zabaw w Osolinie” Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice

.- „Pęgowskie miejsce rekreacji w Krainie Wzgórz Trzebnickich” – Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

 

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Siemianicach” – Stowarzyszenie dla Siemianic
- „Odnowienie pięciu kapliczek na terenie Gminy Oborniki Śląskie” – Fundacja Blisko Wsi
Ze środków z otrzymanej dotacji dodatkowo doposażony zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Osolinie