21-01-2017          

 W dniu 21 stycznia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Wilczynie odbyła się Gala Finału Konkursu Społecznik Roku 2016 Gminy Oborniki Śląskie. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa razem z Przewodniczącym Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE Lechem Nowackim wręczyli,główną nagrodę, pamiątkowe dyplomy,  oraz upominki wszystkim uczestnikom konkursu. Tytuł "Społecznik Roku 2016 Gminy Oborniki Śląskie" oraz statuetkę NIKE otrzymała Paulina Nowak z Obornik Śląskich. . Drugie miejsce zajął Hubert Ozimina, trzecie Krystyna Maśkiewicz. Tytuł Honorowego Społecznika Gminy otrzymał Jerzy Abrycki oraz Ryszard Chwaliński.

Do III edycji Konkursu "Społecznik Roku 2016 Gminy Oborniki Śląskie" zgłoszonych zostało 11 osób, które angażują się w życie społeczne oraz przyczyniają się do rozwoju Naszej Gminy. Zgłoszone osoby do Konkursu organizowanego przez Gminę Oborniki Śląskie, Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice oraz Klaster Organizacji Lokalnych:
1. Aneta Merder z Siemianic 
2. Stanisław Hurkasiewicz z Urazu


3. Piotr Łukasiak z Jar
4. Paulina Nowak z Obornik Śląskich 
5. Ryszard Chwaliński z Obornik Śląskich
6. Andrzej Milian z Pęgowa
7. Jerzy Abrycki z Kuraszkowa
8. Krystyna Maśkiewicz z Osolina
9. Agnieszka Pańszczyk – Natanek z Wilczyna
10. Lesław Czarnecki z Wilczyna 
11. Hubert Ozimina z Obornik Śląskich

Wszystkim kandydatkom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Oborniki Śląskie. Jednocześnie zachęcamy do realizacji kolejnych projektów na terenie wsi i miasta oraz uczestnictwa w IV edycji Konkursu Społecznik Roku
2017 Gminy Oborniki Śląskie.