19-12-2016         

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich nabór wniosków z terenu Gminy Oborniki Śląskie złożonych zostało kilka projektów. 
 W wyniku oceny dokumentacji konkursowej dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie - budowa placu zabaw w miejscowości Osolin – wniosek złożony został przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie

Pozostałe projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Ochrona dziedzictwa lokalnego poprzez wymianę pokrycia dachowego zabytkowego kościoła filialnego p.w. św. Trójcy w Lubnowie” – wniosek złożony został przez Parafię w Urazie.


„Ochrońmy nasze środowisko! – akcja edukacyjna mieszkańców gminy Oborniki Śląskie" wniosek złożony przez Gminę Oborniki Śl.

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie - budowa placu zabaw w miejscowości Siemianice – wniosek złożony został przez Stowarzyszenie dla Siemianic w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie.

 


Realizacja projektów rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku, po ocenia wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.