Print

 


 

 

                                                                       15-05-2015

Dzieci z terenu Gminy Oborniki Śląskie 13 maja 2015 roku w ramach projektu realizowanego przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE ze środków z otrzymanej dotacji z Fundacji KGHM odwiedziły Jednostkę Ratownictwa Górniczo - Hutniczego w Sobinie koło Polkowic.

 

Na terenie Jednostki w Sobinie dzieci obejrzały film pokazujący historię ratownictwa górniczego oraz pracę ratowników i prowadzone przez nich szkolenia.
Zakres działań Oddziału w Sobinie obejmuje ratownictwo górnicze, chemiczne, ekologiczne, techniczne i pożarowe. Ratownicy likwidują skutki pożarów, tąpań oraz zawałów, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych, chemicznych i ekologicznych. Kadra Oddziału Ratowniczego to ponad 100 ratowników zawodowych oraz ponad 400 ratowników - ochotników.

Z filmu, który został wyświetlony podczas wycieczki młodzi odkrywcy dowiedzieli się, iż rozwijający się dynamicznie region górniczo - przemysłowy, trudne warunki geologiczne, na które natknięto się przy głębieniu szybów oraz występujące na dole zagrożenia wymagające coraz częstszej interwencji zespołów ratowniczych spowodowało konieczność powołania Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego pełniącej rolę inspirującą i organizacyjną w zakresie dalszego rozwoju ratownictwa górniczego w przemyśle miedziowym. Po obejrzeniu filmu edukacyjno – szkoleniowego zaprezentowane zostały sale treningowe i urządzenia pomagające przy akcjach ratowniczych. Dzieci miały możliwość wejść do wozu strażackiego, obejrzenia od środka specjalnego autobusu, w którym ratownicy przygotowują się do akcji i przechowują profesjonalny sprzęt i odzież. Największą atrakcją dla małych ratowników była możliwość założenia hełmów  i masek używanych w Jednostce.

W ramach projektu dzieci otrzymały kamizelki ostrzegawcze z logo Stowarzyszenia OKOLICE i Fundacji KGHM. Dodatkowo w drodze powrotnej wszyscy uczestnicy wyjazdu zaproszeni zostali na obiad i pyszne lody. Atrakcje zapewnione przez Stowarzyszenie OKOLICE były bezpłatne, bowiem wyjazd w całości finansowany był ze środków z otrzymanej dotacji.