03-04-2015

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „OKOLICE" otrzymało dofinansowanie z Fundacji Polska Miedź na realizację projektu pn.: "Warsztaty rozwojowe dla dzieci z naszych OKOLIC". 
Ze środków z dotacji zorganizowany zostanie wyjazd dla dzieci w wieku 9-10 lat do Jednostki Ratownictwa Górniczego – Hutniczego. Celem projektu jest nawiązanie nowych znajomości, zwiększenie wiedzy oraz odkrycie nowych pasji w życiu przez młodych mieszkańców OKOLIC.