Print

 


25-05-2014

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „OKOLICE”, zostało uhonorowane Medalem „ W UZNANIU ZASŁUG” za wieloletnią działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Oborniki Śląskie.

 

Dni Obornik Śląskich były okazją do tego, aby uhonorować Pamiątkowy medalem stowarzyszenia i osoby prywatne. Wręczenie medali odbywało się podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej 23 maja 2014,  w sali Urzędu Stanu Cywilnego. Henryk Cymerman przewodniczący otworzył sesję i wspólnie z burmistrzem Sławomirem Błażewskim i wiceprzewodniczącymi: Agnieszką Zakęś i Romanem Głowaczewskim wręczali medale. Każda z uhonorowanych otrzymał wyróżnienie Rady Miejskiej podjęte uchwały na sesji z 24 kwietnia, o nadaniu odznaczenia.

 

Wśród wyróżnionych, zostało uhonorowane Medalem „ W UZNANIU ZASŁUG” za wieloletnią działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Oborniki Śląskie, Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „OKOLICE"

 

.